Rekrytering

Ledord

  • Tillit
  • Respekt
  • Resultat

Jag har rekryterat till många olika branscher, allt från små producerande företag till offentlig verksamhet och stora koncerner. Tjänsterna har varierat i lika stor omfattning. I slutändan är resultatet detsamma; rätt person på rätt plats ger bästa resultat för både individ och företag/organisation.

Jag har möjlighet att sköta hela rekryteringen eller delar av den i form av exempelvis second opinion. Rekryteringsprocessen styrs av vad kunden söker. Jag vill dock alltid ha en så tydlig bild av företaget som möjligt. Det kan ske genom intervjuer av chefer och ev. berörda medarbetare, samt noggrant researcharbete.

I en omvälvande tid där världen ständigt förändras behöver företagen hela tiden utvecklas för att stå starka. Att rekrytera rätt medarbetare innebär en förstärkning och utveckling av organisationen.

De kunder jag arbetar med idag vet att jag alltid levererar.