HR-frågor

Ledord

  • Tillit
  • Respekt
  • Resultat

Jag har erfarenhet av svåra samtal såväl som komplicerade förhandlingar. Jag vet att det krävs både tid och kraft att ta hand om sin personal. I ett litet företag finns inte alltid möjlighet att ha en speciell resurs för detta ändamål. Här kan jag komplettera och bidra med kraft och kompetens.