Headhunting

Ledord

  • Tillit
  • Respekt
  • Resultat

Jag har en kandidatbank med både djup och kvalitet. Mina kunder och de kandidater jag har rekryterat genom åren vet att jag har integritet och respekt för deras arbete. Detta innebär fullständig konfidentialitet mot både kund och kandidat. Jag sätter min professionalitet i första hand för att inte hamna i några intressekonflikter.

Arbetsmarknaden förändras hela tiden och företag utvecklas ständigt. Genom headhunting hittar jag den kompetens som saknas. mitt nätverk sträcker sig från Stockholm och söderut.