Kompetensutveckling och coaching,

Outplacement

Ledord

  • Tillit
  • Respekt
  • Resultat

Kompetensutveckling och coaching

Coaching är ett partnerskap med kunden som genom en utmanande och kreativ process inspirerar denna att maximera sin personliga och professionella potential.

Med ett långt yrkesliv bakom oss och många olika erfarenheter kan det ibland vara svårt att sortera all information vi äger. Trots stor kompetens händer det att vi tvivlar på vår förmåga och tappar i effektivitet när vi ska nå våra mål. Med hjälp av coaching sorterar vi ut det viktiga, hittar värderingar och drivkrafter, vilket gör att du mycket säkrare tar beslut och når målen snabbare. Det är kompetensutveckling!

Genom att lyfta den som blir coachad och oss själva över problemet och framåt i tiden kan vi lättare frigöra oss från ett stelt tankesätt och därmed tänka friskare och klarare. Du som coachad hittar lösningar som du knappt kunnat drömma om – och eftersom de kommer från dig själv blir du lätt mycket motiverad att förverkliga dem.Outplacement

Vi har erfarenhet inom outplacement. Genom personlig rådgivning eller coachning hittar vi nya vägar och nya möjligheter.

Kraven på arbetsmarknaden förändras ständigt. Ibland finns inte möjlighet eller tillfälle att följa detta flöde, då behövs ett omtag och en reflektion över vart vi är på väg. Här är både coachning och rådgivning mycket bra verktyg.

Vårt arbetssätt är baserat på lyhördhet och människan är i fokus.